top of page

Czym jest proces diagnostyczny?

Osoba inwestująca w proces diagnostyczny otrzymuje możliwość poznania siebie i swojego funkcjonowania przez pryzmat pojęć psychologicznych. Wykonuję diagnozy funkcjonalne i psychologiczne, które mają na celu opisanie jednostki, jej złożoności osobowościowej i sposobu funkcjonowania w świecie. 

Propozycja diagnoz

Diagnoza funkcjonowania osobistego (ja)

 • 2 spotkania online (wywiad diagnostyczny i przekazanie diagnozy), 

 • 4 kwestionariusze psychologiczne (obszary: temperament, osobowość, inteligencja emocjonalna), 

 • pisemna diagnoza (PDF), 

 • zalecenia diagnostyczne. 


Wymagania techniczne do wypełnienia kwestionariuszy: system operacyjny Windows.

Diagnoza funkcjonowania społecznego (ja - inni)

 • 2 spotkania online (wywiad diagnostyczny i przekazanie diagnozy), 

 • 3 kwestionariusze psychologiczne (obszary: radzenie sobie w sytuacjach stresowych, kompetencje społeczne), 

 • pisemna diagnoza (PDF), 

 • zalecenia diagnostyczne. 


Wymagania techniczne do wypełnienia kwestionariuszy: system operacyjny Windows.

Diagnoza funkcjonowania zawodowego

 • 2 spotkania online (wywiad diagnostyczny i przekazanie diagnozy), 

 • 2 kwestionariusze psychologiczne (obszary: motywacja osiągnięć, wypalenie zawodowe), 

 • pisemna diagnoza (PDF), 

 • zalecenia diagnostyczne. 

Wymagania techniczne do wypełnienia kwestionariuszy: system operacyjny Windows.

Co uprawnia mnie do przeprowadzania diagnoz?

Jestem psycholożką i psychoterapeutką, a co ważniejsze, diagnostką, gdyż ukończyłam studia podyplomowe z Diagnozy Psychologicznej w Praktyce Klinicznej (więcej przeczytasz w sekcji: O mnie). Korzystam z kwestionariuszy psychologicznych, które są wydawane i atestowane przez PTP (Pracownię Testów Psychologicznych).

IMG_5479.JPG

Co otrzymasz po diagnozie psychologicznej i funkcjonalnej?

 • opis stanu psychicznego (całościowy lub dotyczący poszczególnych obszarów życia psychicznego); 

 • ocenę funkcjonowania psychospołecznego i możliwości adaptacyjnych; 

 • określenie zasobów

 • sformułowane wskazania dotyczące dalszego funkcjonowania.

Na ten moment, nie wykonuję diagnoz nozologicznych, czyli zaburzeń zdrowia psychicznego. Jeżeli uznam, że taka diagnoza jest konieczna, zaproponuję wizytę u psychiatry/ki i będziesz mógł/mogła się do takiej wizyty przygotować razem ze mną.

bottom of page