top of page
Zrzut ekranu 2019-08-02 o 14.55.37.jpg
O mnie: Info

Kim jestem?

Nazywam się Magdalena Bernatowicz-Bujwid. Jestem psycholożką i prowadzę poradnictwo psychologiczne zarówno z ramienia zewnętrznych placówek, jak i w swoim prywatnym gabinecie psychologicznym. Staram się stwarzać przestrzeń, w której Klient_ka będzie mógł_a otworzyć się, a także skonfrontować z samym_ą sobą.

W jaki sposób pracuję?

Pracuję w oparciu o potwierdzoną empirycznie i naukowo wiedzę i techniki nurtów humanistycznych (terapia skoncentrowana na osobie Carla Rogersa, terapia skoncentrowana na emocjach EFT Leslie Greenberga, Gestalt Fritza Perlsa), z elementami technik nurtu poznawczo-behawioralnegoKieruję się kodeksem etycznym oraz poddaję swoją pracę regularnej superwizji.

W czym pomagam?

Pracuję głównie z osobami, które doświadczają kryzysów rozwojowych, sytuacyjnych, życiowych czy egzystencjalnych (tj. trudność w bliskich relacjach, rozstanie, rozwód, śmierć bliskiej osoby, trudność w określeniu swojej tożsamości, utrata sensu życia, poprawa tzw. kompetencji miękkich jak komunikacja, stres, asertywność itd).

Jakie wartości towarzyszą mi w pracy?

Cenię sobie przede wszystkim kontakt oparty na:

 • empatii i akceptacji, czyli uznający świat osoby, która do mnie przychodzi z całą jej złożonością i nacechowaniem emocjonalnym, 

 • a także autentyczności, czyli wyrażaniu tego co się w obecnej chwili czuje i myśli, z zachowaniem wewnętrznej spójności i szczerości.

O mnie: Lista

Wykształcenie

 • [w trakcie] Całościowe 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne w nurcie humanistyczno-doświadczeniowym w Szkole Psychoterapii INTRA, rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne 

 • Jednolite studia magisterskie na kierunku Psychologia (SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Warszawie)

 • Studia podyplomowe na kierunku Diagnoza Psychologiczna w praktyce klinicznej (SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Warszawie) 

 • Kurs I stopnia TSR (Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach) na CTSR. 

 • Specjalności z Przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz Kliniki zaburzeń seksualnych.

Doświadczenie

 • Psycholożka w Centrum Praw Kobiet w Warszawie 

 • Terapeutka w WTPLiO, Warszawskim Towarzystwie Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi

 • Psycholożka, konsultantka w Fundacja ITAKA (linia wsparcia dla osób w kryzysie psychicznym)

 • Psycholożka, praktykantka w Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (Centrum Dziecka i Rodziny, oddział prewencyjny) 

 • Uczestniczka PSSiAP, Polskiego Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów Psychologii

Rozwój osobisty

 • 8-tygodniowy Trening Mindfulness (MBLC),

 • Terapia własna w nurcie humanistyczno-doświadczeniowym z elementami CBT, 

 • Trening Interpersonalny, Fundacja Od-Do, 

 • Trening Asertywności, Fundacja Od-Do.

O mnie: Lista
O mnie: Tekst

"Pierwszym krokiem w każdej zmianie jest przyjęcie odpowiedzialności za swoje życie. Jak bowiem możemy je zmieniać, jeśli w ogóle nie czujemy się za nie odpowiedzialni?"

Irvin D. Yalom

O mnie: Cytat

Zdjęcie wizerunkowe autorstwa Michała Polaka.

O mnie: Tekst
bottom of page