Usługi psychologiczne

Potrzebujesz skorzystać z poradnictwa psychologicznego? A może skonsultować swój problem z psychologiem?

Zapoznaj się z ofertą.

 

W jakich obszarach pracuję?

  • kryzys sytuacyjny i życiowy (utrata pracy, rozpad związku, spadek samooceny i wiary w siebie),

  • kryzys egzystencjalny (trudność w określeniu swojej tożsamości, potrzeb życiowych, pragnień),

  • doznawanie przemocy (psychicznej, fizycznej, ekonomicznej, seksualnej),

  • trudność w tzw. kompetencjach miękkich jak: asertywność, komunikacja, inteligencja emocjonalna, radzenie sobie z krytyką, ze stresem.

 
 
3.png

Na czym polega poradnictwo psychologiczne?

Poradnictwo psychologiczne nie jest formą psychoterapii ani oddziaływań psychoterapeutycznych. Co to oznacza w praktyce? Poradnictwo psychologiczne nie jest formą leczenia (jak w przypadku psychoterapii). Jest formą wsparcia w kryzysach życiowych i rozwojowych, które zmierza do nazwania problemu, przyjrzenia się emocjom, myślom oraz potencjalnym rozwiązaniom. 

Na sesjach psychologicznych będziesz mógł/mogła: 

  • określić obszary problemowe w swoim życiu

  • wyznaczyć krótkoterminowe cele wynikające z Twojego problemu

  • otrzymać wsparcie psychologiczne (interwencję kryzysową, rozmowę psychologiczną) 

  • jeżeli psycholog uzna to za potrzebne - otrzymać diagnozę psychologiczną lub omówić wynik kwestionariusza zleconego przez psychologa

  • otrzymać rekomendację udania się do innego specjalisty (np. psychoterapeuty, psychiatry i/lub seksuologa)

Czas trwania poradnictwa psychologicznego zależy od Ciebie. Każdy potrzebuje innego tempa pracy. 

 
Zrzut ekranu 2019-08-02 o 14.55.37.jpg

Potrzebujesz więcej informacji dotyczących mojej pracy i doświadczenia zawodowego?