top of page

Usługi psychologiczne

Potrzebujesz skorzystać z pomocy psychologicznej?

Zapoznaj się z ofertą.

W jakich obszarach pracuję?

  • kryzys sytuacyjny i życiowy (utrata pracy, rozpad związku, spadek samooceny i wiary w siebie),

  • kryzys egzystencjalny (trudność w określeniu swojej tożsamości, potrzeb życiowych, pragnień),

  • doznawanie przemocy (psychicznej, fizycznej, ekonomicznej, seksualnej),

  • zaburzenia nastroju (depresja, depresja sezonowa, zaburzenia lękowe) 

  • zaburzenia osobowości 

  • trudność w tzw. kompetencjach miękkich jak: asertywność, komunikacja, inteligencja emocjonalna, radzenie sobie z krytyką, ze stresem.

Zrzut ekranu 2019-08-02 o 14.55.37.jpg

Potrzebujesz więcej informacji dotyczących mojej pracy i doświadczenia zawodowego?

bottom of page